Jump to content

Tiêu chuẩn thiết kế

 • Nghị định 112/2006/NĐ-CP 197_nghi_dinh_112_2006_nd_cp.html
  ngày 29 tháng 9 năm 2006. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...
 • TCVN 5760 : 1993 198_tcvn_5760_1993.html
  Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng
 • Công văn 2508 /BXD-VP 213_cong_van_2508_bxd_vp.html
  Về mẫu hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/11.
 • Công văn 2507 /BXD-VP 214_cong_van_2507_bxd_vp.html
  Về mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/11.
 • TCXDVN 60:2004 586_tcxdvn_60_2004.html
  Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXDVN 194:2006 587_tcxdvn_194_2006.html
  Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật
 • TCXDVN 195:1997 588_tcxdvn_195_1997.html
  Nhà cao tầng.Thiết kế cọc khoan nhồi
 • TCXDVN 276:2003 589_tcxdvn_276_2003.html
  Công trình công cộng.Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
 • TCXDVN 281:2004 590_tcxdvn_281_2004.html
  Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
 • TCXDVN 287:2004 591_tcxdvn_287_2004.html
  Kiểu mặt sân thể thao nhân tạo và thông số về tính năng sử dụng
 • TCXDVN 306:2004 592_tcxdvn_306_2004.html
  Nhà ở và các công trình công cộng.Các thông số vi khí hậu trong phòng
 • TCXDVN 323:2004 593_tcxdvn_323_2004.html
  Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 353:2004 594_tcvn_353_2004.html
  Nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXDVN 357:2006 595_tcxdvn_357_2006.html
  Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp...
 • TCXDVN 361:2006 596_tcxdvn_361_2006.html
  Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXDVN 373:2006 597_tcxdvn_373_2006.html
  Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

Trang:

12345678910111213

5 5 182
add item