Jump to content

TCVN 5065:1990Khách sạn.Tiêu chuẩn thiết kế

http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCVN-5065-1990_1.pdf
http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCVN-5065-1990_2.doc
http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCVN-5065-1990_3.doc
http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCVN-5065-1990_4.doc


Thông tin liên quan

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Quốc Tế (ICCI) Trụ sở chính: 198 9 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh, Việt NamTCVN 5040 : 1990 Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kĩ thuậtTiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5065:1990 về khách sạn - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành - Chuyên trang cung cấp cơ sở dữ liệu, tra cứu và thảo luận pháp luậttiÊu chuẨn viỆt nam tcvn 5065:1990 KHÁCH SẠN – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Hotel – Design standard Nhóm H Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải …Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các khách sạnTiêu chuẩn việt nam tcvn 5065 : 1990 Nhóm H Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế Hotel – Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết …TCVN 5065:1990. KHÁCH SẠN – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Hotel – Design standard. Nhóm H . Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các khách sạn.TCVN 5065 1990, Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các khách sạn.TCVN 5065:1990. KHÁCH SẠN – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Hotel – Design standard. Nhóm H . Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các khách sạn.TCVN 5065:1990 Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết k ...

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182