Jump to content

TCXDVN 288:2004Các công trình thể thao

http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCXDVN-288-2004_1.pdf
http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCXDVN-288-2004_2.doc
http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCXDVN-288-2004_3.doc
http://www.cadviet.com/upfiles/tcvn/TCXDVN-288-2004_4.doc


Thông tin liên quan

TCXDVN 288:2004. CÔNG TRÌNH THỂ THAO- BỂ BƠI- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ. SPORTING FACILITIES – SWIMMING POOL – DESIGN STANDARD LỜI NÓI ĐẦU. TCXDVN 288: 2004 do Viện Nghiên cứu Kiến trúc- Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ- Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành.Ngày 12 05 2004,Bộ Xây dựng đã ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 288:2004 về công trình thể thao - bể bơi - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành Thuộc lĩnh vực Xây dựngBộ môn Kiến trúc Công nghiệp Đại học Xây dựng Khoa Kiến trúcTiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo các bể bơi trong đó bao gồm: bể thi đấu và tập luyện các môn thể thao dưới …TCXDVN 289: 2004 Bộ xây dựng cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Số 12 2004 QĐ-BXD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội , ngày 12 tháng 5 năm 2004 Quyết định của Bộ trưởng bộ xây dựng Về việc ban hành 3 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 287: 2004 ; 288 : 2004 và 289 : 2004 về các công trình hoá thể thao .TCXDVN 287: 2004 . Công trình thể thao- Sân thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 288: 2004 . Công trình thể thao- Bể bơi-Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4603- 1988 . Công trình thể thao . Quy phạm sử dụng và bảo quản. TCVN 2748- 1991 . Phân cấp công trình xây dựng- Nguyên tắc chung. TCVN 2737- 1995 .. chủ nghĩa việt nam Số 12 2004 QĐ-BXD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội , ngày 12 tháng 5 năm 2004 Quyết định của Bộ tr|ởng bộ xây dựng Về việc ban hành.Kích th|ớc các sân trong nhà thể thao TCXDVN 289: 2004 12 Bảng ... xây dựng Về việc ban hành 3 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 287: 2004 ; 288 : 2004 và 289 : 2004 về các công trình hoá thể thao .

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182