Jump to content

File tính toán cột lệch tâm xiênExcel lập ra để tính toán cột lệch tâm xiên theo tiêu chuẩn mới của Việt Nam.

http://www.cadviet.com/upfiles/THUYET_MINH_COT.doc
http://www.cadviet.com/upfiles/Cau_kien_Dam__Cot.xls


Thông tin liên quan

[…] pháp kể trên. Nguyên lý lý thuyết giống như đã trình bày trong chủ đề Tính toán cột lệch tâm xiên theo TCVN 5574:2012.40548 · Có bác nào có file tính toán cột lệch tâm xiên 356-2005 không cho em xin với em đang làm đồ án tôt nghiệp nên cần rất gấpĐề tài: Bảng tính toán thép cột tcvn 356-2005 ( lệch tâm xiên) ... thank ban nhiều. minh đang làm luận văn thầy bảo tính cột lệch tâm xiên theo TCVN-356 . mà file này chưa có thấy trên mạng nhiều.... 40 File excel tính toán thiết kế công trình,file excel tinh toan ... cột lệch tâm xiên, Tính toán về động đất,Tính toán về gió ...Trong thực tế các cấu kiện cột trong các công trình đều chịu lực lệch tâm xiên. Đây là file tính toán lượng thép cần bố trí để chịu được lực lệch tâm...I. Bộ 1: File tính toán cột BTCT chuẩn. 1. File excel chuẩn tính toán cột nén lệch tâm xiên theo TCVN5574:2012. 2. File excel chuẩn tính toán cột nén lệch tâm xiên và nén lệch tâm phẳng theo TCVN356:2005 hầu như tương đồng hoàn toàn với TCVN5574:2012. II.Đề tài: Bảng tính toán thép cột tcvn 356-2005 ( lệch tâm xiên) ... thank ban nhiều. minh đang làm luận văn thầy bảo tính cột lệch tâm xiên theo TCVN-356 . mà file này chưa có thấy trên mạng nhiều.Sang đang làm đồ án tốt nghiệp, vừa rồi sang có vivu internet thấy một số bảng excell tính dầm và cột lệch tâm xiên rất hay. Hôm nay sang giới thiệu với các bạn, bạn nào cần thì dowload về sử dụng.42275 · Phần mềm tính toán cột chịu nén 2 phương theo phương pháp quy đổi từ lệch tâm phẳng về lệch tâm xiên của thầy GS Nguyễn Đình Cống.Download file excel ví dụ tính toán đã sử ... tính toán, lệch tâm xiên, ... tác cho Cột tiết diện chữ nhật; Tính toán cốt thép ...

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182