Jump to content

Tiêu chuẩn xây dựng 356-2005 (Kết cấu bêtông & bêtông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế)File định dạng PDF

http://www.cadviet.com/upfiles/3/104560_tieu_chuan_xay_dung_3562005.rar


Thông tin liên quan

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 16.2256944444444 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế - Chuyên trang cung cấp …Tiêu chuẩn TCXDVN 356: 2005 được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép mới nhất đang hiện hành của Nga (CHиP 2.03.01-84*). Tiêu chuẩn cũng có tham khảo và kế thừa một số nội dung trong tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam cũng như các tiêu chuẩn dẫn xuất có liên quan của Nga và một số nước khác.Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép. TCVN 5572:1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU BÊTÔNG VÀ BÊTÔNG …TCXDVN 356:2005 thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 5574:1991. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nhà và công trình có công năng khác nhau, làm việc dưới tác động có hệ thống của nhiệt độ trong phạm vi không cao hơn +50 độ C và không thấp hơn –70 độ C.TCVN 5574:2012 - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế DownloadTCXDVN 356:2005 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế. 8. TCVN 4116:1985 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế.tiêu chuẩn xây dựng việt nam 356-2005 . đó của các tiêu chuẩn tơng ứng. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn Trong tiêu chuẩn này đợc sử dụng đồng thời và có trích dẫn các tiêu chuẩn sau: TCVN 4612 : 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết. trởng bộ xây dựng …Tiêu chuẩn này quy định thành phần và nguyên tắc trình bày các bản vẽ thi công kết cấu bêtông và bêtông cốt thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.4.TCVN 4058:1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Sản phẩm kết cấu bằng bêtông và bêtông cốt thép-Dạnh mục chỉ tiêu. 5.TCVN 4612:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt …39120 · Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG, SÁCH, TẠP CHÍ > Tiêu chuẩn xây dựng: Tiêu chuẩn bố trí khe lún và khe nhiệt độ

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182