Jump to content

Các từ kỹ thuật Nhật-Anh-ViệtFile định dạng PDF

http://www.cadviet.com/upfiles/3/tu_dien_ky_thuat_da_them_tu.pdf


Thông tin liên quan

1- Từ điển Kỹ Thuật Anh-Việt 2- Từ điển Kỹ Thuật Việt-Anh 3- Từ điển Thương Mại Anh-Việt 4- Từ điển Thương Mại Việt-Anh.... quyển Từ điển kỹ thuật Nhật–Anh–Việt đã ... Trong đó, số lượng từ kỹ thuật ... tiếp thu các kiến thức kỹ thuật ...Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.Free Online Vietnamese Dictionary - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành trực tuyến mở Anh, Pháp, Nhật, Việt, ... Từ điển Kỹ thuật;Công ty Dịch Thuật SMS xin mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Từ điển sinh học Anh – Việt sau ... Nhật; Dịch tài liệu kỹ thuật ...từ vựng tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật; từ vựng tiếng anh chuyên ngành cơ kh ... Các thuật ngữ - ký hiệu chuyên ngành điện;ngành kỹ thuật dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực tuyến, miễn phí. Duyệt milions từ và cụm từ trong tất cả các ngôn ngữ.Một số thuật ngữ đặc biệt trong chuyên ngành điện Từ điển tiếng Anh-Việt dành cho điện công nghiệp và kĩ thuật điện Các thuật ngữ – ký hiệu chuyên ngành điện Tiếng anh chuyên ngành cơ điện (M&E) Tiếng Anh thủy điện P1 Lỗ hổng tiếng Anh …

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182