Jump to content

Khai báo trắc ngangFile định dạng DOC

http://www.cadviet.com/upfiles/3/66428_hng_dn_khai_báo_trc_ngang_trong_nova.doc


Thông tin liên quan

Bước 1 : Thiết kế trắc ngang ( TKTN enter ) – TKTN enter. – Xuất hiện hộp thoại : – Vào “Mặt cắt” -> xuất hiện hộp thoại : ( Nhập số liệu như hình vẽ ) – Vào “Khai báo taluy ” -> xuất hiện hộp thoại : ( Có thể tham khảo số liệu như hình vẽ ).ợc khai báo. Bớc 2: Hiệu chỉnh trên một trắc ngang Lệnh: HECP hoặc nháy vào biểu tợng Menu: Phụ trợ Hiệu chỉnh thuộc tính đối tợng Chọn trắc ngang cần hiệu chỉnh thuộc tính. Xuất hiện hội thoại: T¹i dßng “ChÌn ®iÓm mia” …41676 · Em đang làm khai báo trắc ngang mà có khúc mắc không biết cách xử lý . -Đây là trắc ngang của mình.taluy bị giật cấp.thiết kế trắc dọc trắc ngang trong cầu đường Thiết kế trắc dọc Những yêu cầu khi thiết kế trắc dọc: - Để đảm bảo đường đỏ thiết kế lượn đều và với. 25.00 II.... cả khi xuất trắc ngang em cũng không thấy phần bảng trắc ngang. ... Profile View Properties>thẻ Band rồi khai báo nhóm cọc trong mục ...40667 · Mình đang thiết kế đường ,khi thiết kế đến phần trắc ngang thì không biết khai báo ta luy trong nova thế nào. Phần đó bao gồm các tab sau:Chẳng là thế này. Em đang thiết kế trắc ngang, nhưng đến trắc ngang đào lớn. khoảng 12m thì đường đỏ cứ chạy xuống mãi dòng cao độ thiết kế, Em nhờ các cao ...Phát sinh cọc trên tuyến , vẽ trắc dọc trắc và ngang tự nhiên ... Khai báo các thông số trên bảng rồi nhấn phím nhận.Hoàn tất các mục còn lại và kết quả các trắc ngang sắp xếp trong các trang in như hình sau: ... Khai báo đường cong mưa ...Ebook Bảo vệ và phát triển môi trường cảnh quan trong xây dựng đường ôtô: Phần 1 do PGS. TS. Trần Tuấn Hiệp biên soạn bao gồm ba chương đầu trình bày về giới thiệu chung; bảo vệ, tôn tạo cảnh quan khi thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang trong thiết kế đường; thiết kế phối cảnh đường ô tô.

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182