Jump to content

Scale đối tượng theo 1 trục (X hoặc Y hoặc Z)Dùng lệnh XSC hoặc XSCALE sẽ như lệnh Scale, nhưng các đối tượng chỉ scale theo một trục thay vì cả 3 trục như lệnh Scale

http://www.cadviet.com/sub/upfiles/scalemotchieu.lsp


Thông tin liên quan

Có khi nào bạn cần thay đổi tỷ lệ của 1 đối tượng trong AutoCAD mà tỷ lệ phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng theo trục X và Y khác nhau.42322 · Lệnh SCALE tỷ lệ theo 2 phương X và Y trong Autocad ... Hướng dẫn scale một đối tượng trong autocad về đúng kích thước ...Scale đối tượng theo 1 trục (X hoặc Y hoặc Z) ... Bạn đã từng gặp trường hợp phải scale đối tượng block và text theo điểm chèn ...... (initget 1 X Y X S ) (setq C (getkword nScale theo [X,Y,Z,Scale ... đối tượng 2 lần theo ... scale theo trục x và y mà text hoặc ...Align: Căn theo trục X, Y, Z hoặc Shift + Click để căn hàng theo các mặt tương ứng; ... ## #Quay đối tượng: R Quay theo trục X, Y, Z: R + XX, ...... và scale theo các trục X và Y. ... Cách này có thể phóng to hay thu nhỏ đối tượng theo một trục X, hoặc một trục Y. Hoặc cả ...... cho scale theo một đối tượng ... y=1, z=1, giờ mình tăng cho trục x gấp 5 ... thì vào insert -> mặc định scale nó là X=1, y=1, z=1, ...Có phải Cascade phát hiện được bất kỳ đối tượng nào – Theo lý thuyết ... nếu ảnh dương không đối xứng theo trục X hoặc Y ...... -Chương trình hỏi bạn sắp xếp các đối tượng theo chiều tăng trục x, ... 1 hoặc2hoặc một số đối tượng ... Scale. X: Y: Z: ...42944 · 1. Tổng quan. Posts ... của một đối tượng trên màn hình theo ... để tạo ra hiệu ứng cuối cùng là đối tượng di chuyển hoặc thay ...

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182