Jump to content

tài liệu AutolispFile định dạng PDF

http://www.cadviet.com/upfiles/Auto_Lisp


Thông tin liên quan

Processor (Xử lý danh sách) AutoLisp là một ứng dụng của ngôn ngữ Lisp được sử dụng trong môi trường AutoCad. LISP là ngôn ngữ lập trình thuộc nhóm trí. vậy yêu cầu người lập trình AutoLisp phải nắm thật vững AutoCad để sử dụng AutoLisp …Sách học Autolisp thì rất nhiều nhưng diễn giải thì có nhiều sách quá nên học triền miên. Tôi được một anh gửi cho 1 bản hướng dẫn học lisp nên gửi lên chia...- Tại 123doc thư viện tài liệu trực tuyến Việt NamI. Tổng quan về AutoLisp. 1. Giới thiệu chung: LISP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: LISt Processor (Xử lý danh sách) AutoLisp là một ứng dụng của ngôn ngữ Lisp được sử dụng trong môi trường AutoCad. LISP là ngôn ngữ lập trình thuộc nhóm trí tuệ nhân tạo do MacCarthy soạn thảo cuối những năm 50. Với AutoLisp người dùng có thể mở …Học AutoLisp – Bài 2 : Một số hàm cơ bản của Autolisp Học AutoLisp miễn phí cùng Blog xây dựng tÀi liỆu tẬp huẤn an toÀn lao ĐỘng trong xÂy dỰngtài liệu cad 3D: Download. Được đăng bởi AutoLisp for Cad vào lúc 08:34 0 nhận xét Nhãn: cad, download. Tài liệu: Giáo trình Autolisp. Lập trình ứng dụng Autolisp trong cad download. Được đăng bởi AutoLisp for Cad vào lúc 08:28 0 nhận xét Nhãn: autolisp, download. Lisp tính cao độ;TINH CAO DO NHAP KHOANG CACH VA VIET …Ng«n ng÷ AUTOLISP. I> TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGŨ AutoLISP 1. Giíi thiÖu chung: LISP lµ ch÷ viÕt t¾t cña côm tõ tiÕng Anh: LISt Processor (Xö lý danh s¸ch) AutoLisp lµ mét øng dông cña ng«n ng÷ Lisp ®îc sö dông trong m«i trêng AutoCad.Autocad, Autolisp, Hướng dẫn sử dụng, Phần mềm, tiện ích 25 10 2017 Mạnh Cường Lisp căn chỉnh, xắp xếp các vị trí của text trong Autocad41070 · Chào các anh trong diễn đàn Votauthuy.org! Nhóm em là nhóm tin học lớp 52tt, tụi em đang nghiên cứu vấn đề tự động hóa …Tài liệu dưới đây tổng hợp các cấu trúc cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Autolisp, tổng hợp các kiến thức toàn diện giúp bạn có thể tự mình khám phá và thực hành ngôn ngữ lập trình Tự động hóa thiết kế này.

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182