Jump to content

Render bằng Vray dành cho người mới bắt đầuRender bằng Vray dành cho người mới bắt đầu (bản dịch từ tiếng anh, đã dùng những thuật ngữ chuyên dùng trong Vray và giữ nguyên từ gốc trong bản dịch)

http://www.cadviet.com/upfiles/Standar_lighting_setup_Tut.rar


Thông tin liên quan

Thời gian qua, sau khi gia nhập vào diễn đàn Cad Viet tôi đã học hỏi được rất nhiều từ các tài liệu của diễn đàn. Qua quá trinh mầy mò nghiên cứu tôi dịch được một ít tài liệu.Vray có thể khó và phức tạp cho người mới bắt đầu, ... Tính linh hoạt của Vray cho phép người sử dụng ... Hình ảnh render bằng ...... trước khi bắt đầu sử dụng V-Ray. ... V-Ray cho phép bạn có thể render ảnh ... tạp đối với người mới học và ...Không phải ngẫu nhiên mà Vray luôn đứng đầu danh sách các phần ... tạp cho người mới bắt đầu, ... được render bằng phần ...Một số câu hỏi đáp dành cho ... We are already working with the Render Legion team to make Corona and V-Ray ... Nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu ...KEYSHOT - Dành cho người mới bắt đầu. VietCG Studio Xin chào các bạn. ... VRay Batch Render VFB Elements ; Vray Proxy [ Vray for Sketchup ] Metal Materials... một bộ sách rất dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu. ... Bài Giảng Vray Sketchup ... Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,). Mới hơn ngày:42741 · ... PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP ÁNH SÁNG VỚI VRAY 3.4 ... dành cho người mới bắt đầu ... Cách đặt Camera và ánh sáng Render ...42017 · If anyone can relate far purchased Clip + V-Ray rendering. ... dành cho người mới bắt đầu ... Hướng dẫn vẽ cầu thang xoán bằng ...... nghiệm công khai hóa mới nhất của Vray cho ... bắt đầu Dịch vụ Trực tuyến V-Ray bằng ... mềm tuyệt vời dành cho dân ...

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182