Jump to content

Lập trình AutoLispBài học cơ bản về lập trình lisp

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=80&pid=1155&st=0


Thông tin liên quan

AutoLISP tập con của ngôn ngữ LISP, là ngôn ngữ lập trình bậc cao thích hợp với các ứng dụng đồ hoạ. AutoLISP là ngôn ngữ thông dịch, được viết theo các cú pháp và thủ tục chặt chẽ như ngôn ngữ LISP. Tuy nhiên nó được bổ sung thêm các hàm để phù hợp với phần mềm AutCAD.AutoLisp là một ứng dụng của ngôn ngữ Lisp được sử dụng trong môi trường AutoCad. LISP là ngôn ngữ lập trình thuộc nhóm trí tuệ nhân tạo do MacCarthy soạn thảo cuối …AutoLisp là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, nghĩa là dịch đến dòng nào thực hiện dòng đó và cho kết quả, không có trình biên dịch riêng. Một tập hợp các câu lệnh của AutoLisp được gọi là hàm Lisp và tệp (file) chứa các hàm gọi là …AutoLisp là một ứng dụng của ngôn ngữ Lisp được sử dụng trong môi trường AutoCad. LISP là ngôn ngữ lập trình thuộc nhóm trí tuệ nhân tạo do MacCarthy soạn thảo cuối …AutoLisp là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, nghĩa là dịch đến dòng nào thực hiện dòng đó và cho kết quả, không có trình biên dịch riêng. Một tập hợp các câu lệnh của AutoLisp được gọi là hàm Lisp và tệp (file) chứa các hàm gọi là …Là lập trình viên, bạn muốn chương trình làm việc gì thì nó sẽ làm đúng việc ấy. Lisp cũng không có lệnh gì cả. Chỉ có lập trình viên sáng tạo ra lệnh mới cho CAD thôi.42088 · Hướng dẫn lập trình Autolisp - Tự Động Hóa Thiết Kế - Bài 1:Hộp Thoại Hướng dẫn lập trình Autolisp vẽ tự động trên Autocad.iCAD - Lập trình AutoCAD has 1,550 members. Group các bạn yêu thích CAD, ... Autolisp iCAD - Chuyển Nhóm Đối Tượng Về Layer Mong Muốn ...42258 · AutoLisp là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, nghĩa là dịch đến dòng nào thực hiện dòng đó và cho kết quả, ...TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(31).2009 CHƢƠNG TRÌNH AUTOLISP TẠO LỆNH CHO AUTOCAD ĐỂ VẼ CÁC ĐƢỜNG CONG CYCLOID VÀ TROCHOID AUTOLISP PROGRAM CREATING THE COMMAND FOR AUTOCAD IN ORDER TO GENERATE CYCLOID AND TROCHOID CURVES Nguyễn Độ Trường Đại …

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182