Jump to content

Bài giảng thực hành AutoCad2000Tài liệu do Thạc Sỹ : Nguyễn Độ - Giảng viên trường Đ.H.B.K Đà Nẵng biên soạn. Định dạng pdf.

http://cadviet.offline.googlepages.com/autocad.pdf


Thông tin liên quan

3) Từ Start menu, chọn Programs> AutoCAD 2000> AutoCAD 2000 ..... Sau khi khởi động AutoCAD2000 sẽ xuất hiện hộp thoại Startup (Hình 1.2). - Đánh dấu chọn vào Metric …- Dùng lệnh hiệ 0 0 a) b) 45 0 1350 900 1 1 1 1350 45 0 900 1 1 1 2 x y z z x y 0 0” Baìi giaíng AUTOCAD 2000 Hình chiếu trục đo GVC.ThS Nguyễn Độ Khoa SP Kỹ thuật – …Bài giảng Thực hành AutoCAD2000 - Chúng ta đã biết rằng bản vẽ kỹ thuật là một phương tiện thông tin kỹ thuật, đó là công cụ chủ yếu của người cán bộ ...... (2000₫) 20. 1 ... Hình 4.1 Hình 4.2 Bài tập thực hành AutoCAD 2007 Trung tâm tin học Đại Học Nông Lâm 8 Hình ... Bài giảng điện tử ...baìi giaíng thæûc haình autocad 2000 2005 ĐẠi hỌc ĐÀ nẴng trƯỜng ĐẠi hỌc bÁch khoa khoa sƯ phẠm kỸ thuẬt -----0----- bÀi giẢng thỰc hÀnh…Bài giảng Thực hành Autocad 2000 - Nguyễn Độ Bài giảng Thực hành Autocad 2000 có nội dung gồm 18 chương được trình bày ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu.Bai giang AutoCAD 2000 . họa. AutoCAD 2000 có 12 danh mục. Mỗi danh mục chứa mọt nhóm lệnh của AutoCAD. ... bài giảng autocad thực hành;Bài giảng Công nghệ 7, bài 36: Thực hành. (21 12 2017) Những tin cũ hơn Bài giảng Công nghệ 7, bài 34: Nhân giống vật nuôi. (21 12 2017)Bài giảng Công nghệ 7, bài 48: Thực hành. (21 12 2017) Bài giảng Công nghệ 7, bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi. (21 12 2017)Thực hành autocad BK đà nẵng . Baìi giaíng thæûc haình AUTOCAD 2000 2005 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT 0 BÀI GIẢNG THỰC HÀNH AUTOCAD 2000 GVC.

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182