Jump to content

Sách học AutoLispTài liệu Vietnamese

http://www.cadviet.com/upfiles/Auto_Lisp.zip


Thông tin liên quan

Để AutoCad thực hiện lệnh của AutoLisp mà ... Nếu có, cho bằng 1 danh sách ... phép_toán: là các phép tính toán số học ...Các bản danh sách là cấu trúc dữ liệu cơ bản của LISP và chương trình ... ĐẲNG THỨC TOÁN HỌC BIỂU THỨC AUTOLISP Hàm 1 + 2 = 3Kiểu số nguyên - Kiểu số nguyên là số nguyên thông th-ờng trong toán học. Trong AutoLisp giới ... (Xử lý danh sách) AutoLisp là một ...Học Autolisp miễn phí - bài 3: Một số hàm cơ bản trong Autolisp - Các hàm nhập dữ liệu. ... Nếu có, cho bằng 1 danh sách điểm , ...42258 · AutoLisp là một ứng dụng của ngôn ngữ Lisp được sử dụng trong môi trường AutoCad. LISP là ngôn ngữ lập trình thuộc nhóm trí tuệ nhân tạo do MacCarthy soạn thảo cuối những năm 50.Có thể nói, trong số các ngôn ngữ lập trình mà AutoCAD hỗ trợ thì AutoLISP và Visual LISP dễ học ... thư viện sách phật học ,Chương 1: Căn bản về Autolisp Chương 2: File chương trình Autolisp Chương 3: Xử lý danh sách Chương 4: Nhập dữ liệu Chương 5: Khoảng cách và đo góc Chương 6: Các hàm toán học Chương 7: Chuyển đổi kiểu dữ liệu và xử lý chuỗi Chương 8: Các biểu thức điều kiện Chương 9: Các ...Kiểu danh sách: (list) ... Số Pi trong toán học trong AutoLisp được ký hiệu là pi và nhận giá trị không đổi là 3.1415926.Sách học Autolisp thì rất nhiều nhưng diễn giải thì có nhiều sách quá nên học triền miên. Tôi được một anh gửi cho 1 bản hướng dẫn học lisp nên gửi …hợp đặc biệt của danh sách kho dữ liệu, ... - Kiểu số nguyên là số nguyên thông thường trong toán học. Trong AutoLisp giới hạn của ...

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182