Jump to content

Auto Lisp free download

 • Là đối tượng có Z khác 0 về 0 30_la_doi_tuong_co_z_khac_0_ve_0.html
  Khi vẽ một bản vẽ mà các đối tượng không nằm trên một mặt phẳng. lệnh SUPERIRON...
 • Merge Hatch 164_merge_hatch.html
  Lisp trộn các đối tượng hatch rời rạc trở thành một đối tượng hatch đơn...
 • Explode Line có thickness 211_explode_line_co_thickness.html
  Explode Line có thickness được xem như là một mặt face. Lệnh EXPL chuyển đường line này thành...
 • Explode 3DFace thành Line 319_explode_3dface_thanh_line.html
  Phá 3DFace thành 4 line biên
 • ADDLEN 329_addlen.html
  Tổng chiều dài của các đối tượng được chọn: arc, circle, ellipse, line, polyline, spline.
 • SafeX 334_safex.html
  Explode một block có chứa attributes và thay attribute bằng đối tượng text chứa giá trị ban...
 • AngX 336_angx.html
  Xoay đối tượng bằng cách pick một line với góc cố định.
 • Au 337_au.html
  Thêm phía trước text được chọn giá trị %%u và phía sau giá trị

Trang:

12345678910111213141516171819

5 5 182
add item