Auto Lisp free download

 • Là đối tượng có Z khác 0 về 0 30_LA_doi_tuong_cA_Z_khA_c_0_ve_0.html
  Khi vẽ một bản vẽ mà các đối tượng không nằm trên một mặt phẳng. lệnh SUPERIRON...
 • Merge Hatch 164_Merge_Hatch.html
  Lisp trộn các đối tượng hatch rời rạc trở thành một đối tượng hatch đơn...
 • Explode Line có thickness 211_Explode_Line_cA_thickness.html
  Explode Line có thickness được xem như là một mặt face. Lệnh EXPL chuyển đường line này thành...
 • Explode 3DFace thành Line 319_Explode_3DFace_thA_nh_Line.html
  Phá 3DFace thành 4 line biên
 • ADDLEN 329_ADDLEN.html
  Tổng chiều dài của các đối tượng được chọn: arc, circle, ellipse, line, polyline, spline.
 • SafeX 334_SafeX.html
  Explode một block có chứa attributes và thay attribute bằng đối tượng text chứa giá trị ban...
 • AngX 336_AngX.html
  Xoay đối tượng bằng cách pick một line với góc cố định.
 • Au 337_Au.html
  Thêm phía trước text được chọn giá trị %%u và phía sau giá trị

Trang:

1234567891011121314151617

add item