Jump to content

Nối các điểm chèn text bằng các đoạn thẳngkhi ch?n các text ghi các mã ?i?m, l?c các text trong cùng m?t layer, h?i mã ?i?m c?n n?i, sau ?ó n?i các ?i?m chèn c?a text thành nh?ng ?o?n th?ng theo th? t? c?a ng??i s? d?ng nh?p vào.

http://www.cadviet.com/sub/upfiles/noilinetext.lsp


Thông tin liên quan

Nối các điểm chèn text bằng các đoạn thẳng khi ch?n các text ghi các mã ?i?m, l?c các text trong cùng m?t layer, h?i mã ?i?m c?n n?i, ...Hoặc đăng nhập bằng một trong các ... tôi muốn nối các text thành các đoạn thẳng theo ... Xin lisp nối các điểm chèn text với ...lisp tính chiều dài đoạn thẳng, ... Nối các điểm chèn text bằng các đoạn thẳng Trên màn hình có các đối tượng ...Nối các điểm chèn text bằng các đoạn ... sau đó nối các điểm chèn của text thành những đoạn thẳng theo thứ tự của người ...Vẽ nối tiếp hai cung tròn bằng đoạn thẳng ... đờng tròn thành 6 phần bằng nhau. Nối các điểm đó ta đợc một hình 6 cạnh đều.... như làmột tập các đoạn thẳng liên tiếp nối ... đoạn thẳng OB điểm I. Cho ... bằng Com-pa đoạn thẳng CD dài 2cm ...43215 · Các đường kết nối có thể ở dạng thẳng , ... các điểm kết nối chỉ hoạt ... Bạn có thể loại bỏ các viền bằng cách ...... Nối nhanh 2 đường thẳng ... cần chèn vào, chọn n các đoạn thẳng cần chèn ... một đoạn thẳng ngắn có điểm đầu trùng ...

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182