Jump to content

Đơn giá tỉnh Đồng NaiĐơn giả của tỉnh Đồng Nai.

http://www.cadviet.com/upfiles/DG_DongNai.rar


Thông tin liên quan

SXD tỉnh Đồng Nai đang bán bộ đơn giá này với giá: 4.000.000 đồng bộ, có lẽ SXD sẽ không upload đơn giá lên website như SXD TPHCM. Rất tiếc, bên mình chỉ có bộ đơn giá bản cứng (sách) chứ không có bản mềm (file pdf).Ngày 20 06 2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đơn giá năm 2016) sau đây gọi tắt là bộ đơn giá Đồng Nai (2016) để phân biệt với bộ đơn giá Đồng Nai ban hành vào năm 2006.Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2016. Ngày 20 06 2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai (đơn giá năm 2016) gồm các bộ đơn giá sau: Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (QĐ số 1901 QĐ-UBND).Đơn giá Đồng Nai số 1901 1902 1903 1904 QĐ-UBND Ngày 20 6 2016 của UBND Tỉnh Đồng Nai. Thảo luận trong Dowload Đơn giá - Định mức bắt đầu bởi tranthao, 2 10 16.ĐỒNG NAI CHÍNH THỨC BAN HÀNH CÁC BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NĂM 2016 Ngày 21 3 2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ... tổ chức tham gia hoạt ...Tại buổi làm việc với BQLDA1 và đơn vị ... 1.0 Họp báo UBND tỉnh Thư điện tử Giá cả thị trường ... tử tỉnh đồng nai.Dịch vụ in hóa đơn Đồng Nai, ... dẫn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn. Bảng giá in hóa đơn Đồng Nai: ... Trang web tỉnh Đồng Nai;... , đơn vị liên quan để thực hiện ... gia hạn thời hạn khai thuế, gia hạn thời ... cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai.Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố và 1 thị xã và 9 huyện, chia làm 136 xã, 29 phường và 6 thị trấn.Bảng khung giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 64 2014 QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 như sau:

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182