Jump to content

Tính tổng chiều dài các đối tượngTính tổng chiều dài của các đối tượng được chọn.

http://www.cadviet.com/sub/upfiles/tinhchieudaidt.lsp


Thông tin liên quan

Tính tổng chiều dài các đối tượng Tính tổng chiều dài của các đối tượng được chọn. http: www.cadviet.com sub upfiles tinhchieudaidt.lspViệc thống kê đo bóc khối lượng bản vẽ sẽ dễ dàng và tiết kiệm thời gia hơn nhiều khi chúng ta được hỗ trợ Lisp đo tổng chiều dài các đoạn thẳng khác nhau.Bác Hoành có thể giúp em cách tính tổng chiều dài của đối tượng Mline được không ạ. Em làm được với line, arc, circle, poly lwpoly... nhưng với Mline thì em...Nhờ sự giúp đỡ của bác Nguyễn Hoành em có viết 1 đoạn code nhằm tính tổng chiều dài của các đối tượng chọn (*Line, Arc, Circle, Elippse).Lisp tính tổng chiều dài trong Cad Click tải v ...Gửi anh e file tính ra tổng chiều dài đường line or pl. - Làm theo các bước sau: tools Load application Load (file tg) - Sau đó: tools Load...Lisp đo tổng chiều dài các đoạn thẳng trong AutoCAD sẽ giúp các bạn tính khối ... Lệnh rải đối tượng trong CAD và cách dùng chi ...Lệnh lengthen là lệnh thay đổi chiều dài đối tượng trong autocad. Chiều dài có thể dài ra hoặc ngắn lại theo mong muốn của người dùng.41542 · Tổng hợp các lệnh cad hữu ích cho việc tính khối lượng dự toán Cad ... Tính chiều dài các đối tượng như polyline, ...THỰC PHẨM VÀ NHU CẦU DINH DƯỠNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC NHAU I Dinh ... 14 15 15 17 17 2 Tính : ... chiều dài của các băng giấy ...

Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com.
5 5 182