Jump to content

Auto Lisp free download

 • convert anonymous block to normal block 10_convert_anonymous_block_to_normal_block.html
  AutoCAD không cho chỉnh sửa block anonymous (là block có tên đầu bằng *, vd *U123). May thay, tìm kiếm được lisp đổi block anonymous...
 • Xoay thuộc tính trong block 11_xoay_thuoc_tinh_trong_block.html
  Lệnh XO của lisp dưới đây sẽ xoay góc nghiêng của Attribute Block về 0.
 • Thống kê tấm ốp 12_thong_ke_tam_op.html
  Khi phải làm một công việc nhàm chán trong AutoCAD là đếm xem trên mặt đứng của một ngôi nhà, có bao nhiêu loại tấm ốp, mỗi...
 • Đánh cốt trên mặt cắt tự động 13_danh_cot_tren_mat_cat_tu_dong.html
  v?i lisp này, b?n ch? c?n gõ l?nh dc, ch??ng trình s? h?i b?n ?i?m b?n c?n ?ánh c?t, sau ?ó ch??ng trình s? chèn ký hi?u c?t vào ?úng v? trí và...
 • Move 1 đối tượng text vào chính giữa 1 rectang 14_move_1_doi_tuong_text_vao_chinh_giua_1_rectang.html
  Lệnh này di chuyển một đối tượng text cân vào giữa một hình rectangle.
 • Vẽ 3D thang bằng lisp 15_ve_3d_thang_bang_lisp.html
  Bạn mệt mỏi khi phải dóng để vẽ mặt đứng thang phức tạp? Hãy để lisp tính thang của CADViet giúp bạn phần nào. Bạn copy...
 • Nối Line, Arc, Pline thành Pline 16_noi_line_arc_pline_thanh_pline.html
  Khi dùng lệnh nn, chỉ cần pick 1 trong các line, arc, pline nào đó là nó tự tìm các đoạn liên kết được để nối
 • Scale block và text theo điểm chèn đối tượng 17_scale_block_va_text_theo_diem_chen_doi_tuong.html
  Bạn đã từng gặp trường hợp phải scale đối tượng block và text theo điểm chèn của nó? lệnh SB và STE trong lisp này giúp bạn...
 • Matchprop bề dày (width) của pline lệnh 22_matchprop_be_day_width_cua_pline_lenh.html
  CTN giống matchprop nhưng ở dạng sau: khi chọn 1 đừơng line đã có độ dày (width) và khi chọn đừơng khác thì những đường đó...
 • Lệnh thay đổi chiều dày pline 23_lenh_thay_doi_chieu_day_pline.html
  Thay đổi chiều dày của Pline nhanh chóng.
 • Đánh số vào các điểm point 25_danh_so_vao_cac_diem_point.html
  Lisp dưới đây thực hiện chức năng sau: - Cho phép chọn một tập hợp điểm (points) bằng chuột. - Chỉ định số bắt...
 • Lisp vẽ tường 26_lisp_ve_tuong.html
  Có 3 l?nh d??i ?ây th?c hi?n các ch?c n?ng: 1. l?nh CVT: v? t??ng cân t? m?t line ho?c pline. ??u vào: ??i t??ng (poly)line, chi?u dày t??ng. 2. l?nh...
 • Merge Hatch 164_merge_hatch.html
  Lisp trộn các đối tượng hatch rời rạc trở thành một đối tượng hatch đơn nhất. Ngược lại với create separate hatches của...
 • Explode Line có thickness 211_explode_line_co_thickness.html
  Explode Line có thickness được xem như là một mặt face. Lệnh EXPL chuyển đường line này thành 4 đường line là biên của mặt...
 • Explode 3DFace thành Line 319_explode_3dface_thanh_line.html
  Phá 3DFace thành 4 line biên
 • ADDLEN 329_addlen.html
  Tổng chiều dài của các đối tượng được chọn: arc, circle, ellipse, line, polyline, spline.
 • SafeX 334_safex.html
  Explode một block có chứa attributes và thay attribute bằng đối tượng text chứa giá trị ban đầu của Attribute.
 • AngX 336_angx.html
  Xoay đối tượng bằng cách pick một line với góc cố định.
 • Au 337_au.html
  Thêm phía trước text được chọn giá trị %%u và phía sau giá trị
 • BrkLine 338_brkline.html
  Vẽ một line đứt.

Trang:

123456789

5 5 182
add item