Jump to content
InfoFile
Tác giả: Snowman
Bài viết gốc: 64849
Tên lệnh: dt
Viết Lisp theo yêu cầu


Lấy dt hatch cũng như lấy dt polyline mà ( lệnh area trong CAD cho phép chọn cả hatch)
Còn đây là lisp: Tên lệnh "DT", chọn các đối tượng --> chọn lỗ thủng (đối tượng cần trừ dt) --> Chọn text hoặc chỉ điểm chèn kết quảChú ý với Tiếng Việt ở Command line :lol2:

Filename: 64849_dt.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 64883
Tên lệnh: ggoc
Viết Lisp theo yêu cầu


Tue_NV đã chỉnh sửa tất cả lại
Bạn test thử nhé :

:lol2:

Filename: 64883_ggoc.lsp
Tác giả: q288
Bài viết gốc: 64739
Tên lệnh: st1
Viết Lisp theo yêu cầuKết hợp như dưới đây.

Filename: 64739_st1.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 64766
Tên lệnh: ggoc
Viết Lisp theo yêu cầu

Chào bạn xuantran
việc đo chiều dài từ điểm gấp khúc đến điểm đâu nếu viết theo dạng K?+??? thì cũng không khó, chỉ cần bạn nói ra quy luật của nó.
Ở đây Tue_NV viết L= tính từ điiêrm đầu PLine đến điểm đang xét
Bạn chạy thử nhé :

Đã chỉnh sửa

Filename: 64766_ggoc.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 64786
Tên lệnh: dopl
đo đường polyline

Bạn chạy thử Lisp này xem :
Lisp đo một đoạn của Line, Pline, Arc, Circle, Spline, elipse

:lol2:

Filename: 64786_dopl.lsp
Tác giả: q288
Bài viết gốc: 64623
Tên lệnh: st1
Viết Lisp theo yêu cầu
Sorry, mình quên text align có 2 dxf code là 72 và 73. Mình sửa lại như sau.

Filename: 64623_st1.lsp
Tác giả: gia_bach
Bài viết gốc: 64685
Tên lệnh: gdm
Viết Lisp theo yêu cầu

Chào hauhn
LISP đã cập nhật theo ỵêu cầu của bạn.
Trường hợp bạn chọn TEXT cao độ thì việc nhập độ chênh cao là không cần thiết.

Filename: 64685_gdm.lsp
Tác giả: Phiphi-
Bài viết gốc: 64723
Tên lệnh: stext
Viết Lisp theo yêu cầu

Nhờ Bác q288 kết hợp Lisp dưới đây với Lisp trên. Tkx.

Filename: 64723_stext.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 64534
Tên lệnh: tgtext
Hỏi cách thêm kí tự bất kỳ vào text

Ôi. Cái biến tachcuoi phải đi từ vitri+1 -> đến hết chuỗi
Xin lỗi vì sự nhầm lẫn. Đã sửa lại
Bạn PHUONGANH check thử

:lol2:

Filename: 64534_tgtext.lsp
Tác giả: gia_bach
Bài viết gốc: 64535
Tên lệnh: movet gdm
Viết Lisp theo yêu cầu

Chào hauhn
LISP đã sửa theo ỵêu cầu của bạn.

Filename: 64535_movet_gdm.lsp
Tác giả: q288
Bài viết gốc: 64614
Tên lệnh: st1
Viết Lisp theo yêu cầu


Bạn xài cái này thử xem.

Filename: 64614_st1.lsp
Tác giả: thiep
Bài viết gốc: 64430
Tên lệnh: n13t2
Đánh số thứ tự đối tượng trong wipeout

lisp đơn giản này sẽ giúp bạn:

Filename: 64430_n13t2.lsp
Tác giả: gia_bach
Bài viết gốc: 64476
Tên lệnh: vplk
Lisp vẽ Pline vét bùn ????

Chào Zuy782006
Bạn dùng thử LISP này, điểm hạn chế là chỉ vẽ đuợc đuờng thẳng.

Filename: 64476_vplk.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 63359
Tên lệnh: adim
Viết Lisp theo yêu cầu

Lời đầu tiên, Tue_NV muốn nhắn đến bạn là bạn hãy đọc bài viết này : Bài viết số 2082. Topic "Viết Lisp theo yêu cầu"

Còn đây là Code mà Tue_NV viết theo ý của bạn :
:lol2:

Filename: 63359_adim.lsp
Tác giả: q288
Bài viết gốc: 63308
Tên lệnh: cdt
Ký hiệu ặt cắt


Bạn thử dùng cái này xem.

Filename: 63308_cdt.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 62922
Tên lệnh: scn
Cách scale nhiều đối tượng một lúc?

Cái này scale theo ý của bạn nè :

Filename: 62922_scn.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 62941
Tên lệnh: scn
Cách scale nhiều đối tượng một lúc?

Bạn thử Code này xem :

Filename: 62941_scn.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 62830
Tên lệnh: db
Đổi điểm chèn sau khi đã chèn block khắp nơi

Đây là đoạn Code mà Tue_NV xây dựng dựa trên dàn ý của Anh Duy782006


@ anh Duy782006 :
Cứ mỗi lần tạo block mới (tên khác) cùng nội dung chỉ khác điểm chèn. thì mình lại phải đặt lại cho nó 1 cái tên mới. Vậy thì nhiều tên lắm. Đây là điều mà Code chưa được hoàn thiện lắm.
Mọi người góp ý thêm để Tue_NV hoàn thiện Code

@Ban quản trị : Xin Ban...
>>

Đây là đoạn Code mà Tue_NV xây dựng dựa trên dàn ý của Anh Duy782006


@ anh Duy782006 :
Cứ mỗi lần tạo block mới (tên khác) cùng nội dung chỉ khác điểm chèn. thì mình lại phải đặt lại cho nó 1 cái tên mới. Vậy thì nhiều tên lắm. Đây là điều mà Code chưa được hoàn thiện lắm.
Mọi người góp ý thêm để Tue_NV hoàn thiện Code

@Ban quản trị : Xin Ban quản trị dời bài viết này vào mục topic thích hợp. Cứ như vầy thì khó tìm lắm.

@ldrt2004 : Tue_NV góp ý với bạn : nên post bài vào đúng chủ đề
<<

Filename: 62830_db.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 62844
Tên lệnh: db
Đổi điểm chèn sau khi đã chèn block khắp nơi

Ý 1 : Code của Tue_NV không bị lỗi này.

Ý 2 : Tue_NV đã chỉnh lại theo ý của bạn xuantran

Các bạn thử test lại xem. Có vấn đề gì thì Tue_NV sẽ hoàn thiện code này :


:s_big:

Filename: 62844_db.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 62720
Tên lệnh: trudim
Viết Lisp theo yêu cầu

Lời đầu tiên, Tue_NV khuyên các bạn nên sử dụng DIM với kích thước thật của nó, tránh tình trạng độ chế DIM

Nhưng trong một số trường hợp, việc sử dụng DIM độ chế là trường hợp không tránh khỏi, ví dụ như trong ngàng xây dựng của mình : khi vẽ mặt cắt dọc dầm, các kích thước dầm quá dài thì trong những trường hợp này sử dụng dấu cắt lửng để thể hiện...
>>

Lời đầu tiên, Tue_NV khuyên các bạn nên sử dụng DIM với kích thước thật của nó, tránh tình trạng độ chế DIM

Nhưng trong một số trường hợp, việc sử dụng DIM độ chế là trường hợp không tránh khỏi, ví dụ như trong ngàng xây dựng của mình : khi vẽ mặt cắt dọc dầm, các kích thước dầm quá dài thì trong những trường hợp này sử dụng dấu cắt lửng để thể hiện chiều dài của dầm và việc sử dụng DIM độ chế là điều không tránh khỏi.

Và Tue_NV khuyên các bạn tránh đến mức tối đa việc sử dụng DIM độ chế và hãy sử dụng kích thước thật của nó.

Đây là Lisp mà Tue_NV viết ra tính tổng các giá trị DIM (chấp nhận luôn cả DIM độ chế)
Tên lệnh : Congdim

<<

Filename: 62720_trudim.lsp

Trang 10/330

10