Jump to content
InfoFile
Tác giả: Doan Van Ha
Bài viết gốc: 158830
Tên lệnh: st1
Sắp xếp các dòng Text cách đều nhau


Lisp dùng để sắp xếp các dòng Text có sẵn trên bản vẽ, cách đều nhau, theo cùng kiểu canh lề, lấy 1 Text gốc làm chuẩn.


Filename: 158830_st1.lsp
Tác giả: loc2210
Bài viết gốc: 158749
Tên lệnh: tk
Cho em hỏi sắp xếp các kí tự theo cột trong Excel

hj anh em trong diễn đàn
Hiện bây giờ em đang gặp vấn đề rất khó khăn trong việc xắp sếp các cột trong Excel
Khi em xuất 1 danh sách (list) ra Excel thì nó chỉ chỉ xuất được vào cột đầu tiên của excel em không thể tìm được cách nào xếp nó vào cột thứ 2 được mong các Pro chỉ giáo cho em với
http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/07/11/8/32/1310347922797617136_574_574.jpg
Đây là...
>>
hj anh em trong diễn đàn
Hiện bây giờ em đang gặp vấn đề rất khó khăn trong việc xắp sếp các cột trong Excel
Khi em xuất 1 danh sách (list) ra Excel thì nó chỉ chỉ xuất được vào cột đầu tiên của excel em không thể tìm được cách nào xếp nó vào cột thứ 2 được mong các Pro chỉ giáo cho em với
http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/07/11/8/32/1310347922797617136_574_574.jpg
Đây là file ví dụ của em :
......
(defun c:tk()
(setq dn0m (list 3 6 1915 1940 1780 0 0 0 0 0 0 0)
dn1m (list 10 5 1925 2130 2180 2155 2095 1925 1480 940 435 220)
dn2m (list 11 4 1980 2125 2250 2285 2270 2215 2075 1725 1315 760 350)
dn3m (list 12 3 2000 2150 2230 2325 2355 2340 2295 2185 1915 1585 1050 520)
dn4m (list 14 2 1990 2150 2250 2310 2385 2405 2395 2350 2260 2050 1800 1345 750 175)
dn5m (list 15 1 1945 2135 2250 2325 2375 2430 2450 2445 2405 2330 2170 1975 1615 1045 255)
dn6m (list 15 1 2100 2230 2310 2380 2425 2455 2475 2475 2455 2400 2270 2125 1840 1300 395)
rmbm (list 16 0 2160 2280 2350 2395 2435 2455 2480 2495 2505 2500 2490 2450 2395 2290 2015 1355)
)
;;tao mot file moi co ten la trisotuyenhinh.txt tren mam hinh destop or tren Ô cung E
;; o day t luu file vao o cung E
(setq PS (open "E:\loc123.csv" "a"))
(setq i 0)
(write-line "DN0 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 " PS)
(setq k (length dn0m))
(while (<= i (- k 1) )
(write-line (strcat (rtos (nth i dn0m) 2 0) " " (rtos (nth i dn1m) 2 0) " " (rtos (nth i dn2m) 2 0) " " (rtos (nth i dn3m) 2 0) " " (rtos (nth i dn4m) 2 0)
" " (rtos (nth i dn5m) 2 0) " " (rtos (nth i dn6m) 2 0)
) ;;dong lenh strcat
ps ) ;; dong lenh write-line

(setq i (+ i 1)) ) ;; dong lenh while
(close PS)
)

<<

Filename: 158749_tk.lsp
Tác giả: hugo75
Bài viết gốc: 158704
Tên lệnh: st1
lisp sắp xếp text
Mình thấy trên diễn đàn có 1 lisp sắp xếp text rất hay nhưng mình sử dụng thì không cần nhiều chức năng như trong lisp nên nhờ các bác sửa lại giùm e như sau:
Sau khi nhập khoảng cách dòng thì chỉ cần 3 lựa chọn LEFT,RIGHT,CENTER,Sau khi lựa chọn xong thì thêm chức năng chọn text chuẩn,sau khi chọn xong thì nó sẽ sắp xếp dựa vào text chuẩn này.Chân thành cảm ơn trước.

Filename: 158704_st1.lsp
Tác giả: pdle
Bài viết gốc: 158576
Tên lệnh: gfi
lisp lấy thông tin từ bản vẽ cad


Xuất ra file thì bạn thử tham khảo cái này xem (theo ngu ý của mình) :


P/S: Mới có gần 1 tháng không ngó ngàng tới Lisp mà giờ đã trở lại như thời chưa biết gì rồi. Nản quá :D

Filename: 158576_gfi.lsp
Tác giả: thanhdatkts
Bài viết gốc: 158364
Tên lệnh: dml
Lisp thay đổi màu layer

mình tìm đc 1 list thay đổi màu layer nhưng nó thay đổi hết tất cả layer về cùng một màu

muốn sửa chọn những đối tượng mình chọn mới thay đổi thành màu khác chứ kg phải thay đổi tất cả layer trong bản vẽ


Filename: 158364_dml.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 158517
Tên lệnh: cs
Lisp cộng - trừ - nhân - chia 2 hàng số cho ra hàng thứ 3

Chú ý, chú ý : Lisp chạy được khi cài phụ trợ Express.
Bạn tski259 chưa cài Express nên chưa sử dụng được Lisp :rolleyes:
Do vậy, Tue_NV viết lại, không sử dụng hàm ACET-GEOM-SS-EXTENTS-FAST. Các bạn chạy thử xem.
Với phép * /, xuất text sẽ viết sau nhé

Filename: 158517_cs.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 158297
Tên lệnh: cs
Lisp cộng - trừ - nhân - chia 2 hàng số cho ra hàng thứ 3

Ngoài các tính năng đã viết ở trên
Tue_NV Cập nhật Lại Lisp :
Tue_NV cảm ơn góp ý của Ketxu (đã vote + cho Ketxu) :)
1. Sửa lại theo lời góp ý của Ketxu
2. -> Kiểm tra thêm Trong 1 tập chọn Text có chứa chữ là hiện lên ngay thông báo và thoát ra luôn không phải tính toán gì.
3....
>>

Ngoài các tính năng đã viết ở trên
Tue_NV Cập nhật Lại Lisp :
Tue_NV cảm ơn góp ý của Ketxu (đã vote + cho Ketxu) :)
1. Sửa lại theo lời góp ý của Ketxu
2. -> Kiểm tra thêm Trong 1 tập chọn Text có chứa chữ là hiện lên ngay thông báo và thoát ra luôn không phải tính toán gì.
3. Cho phép User xuất ra số lẻ thập phân do mình chọn
4. Xử lý trường hợp "vượt giới hạn của số nguyên.
5./ Xuất Text theo góp ý của bạn tski259
-> Các bạn chạy thử, cứ góp ý. Tue_NV sẽ hoàn thiện nó. Hy vọng nó có ích cho mọi người

<<

Filename: 158297_cs.lsp
Tác giả: Thaistreetz
Bài viết gốc: 158301
Tên lệnh: srt
Lisp cộng - trừ - nhân - chia 2 hàng số cho ra hàng thứ 3
mình đã sửa lại để chơi đuợc cả hàng lẫn cột đây. post lâu lắm rồi mới thấy có bạn ý kiến nên chắc cũng ít người có nhu cầu này nhỉ.

Filename: 158301_srt.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 158340
Tên lệnh: cs
Lisp cộng - trừ - nhân - chia 2 hàng số cho ra hàng thứ 3
Cộng Trừ Nhân Chia ma trận theo ý của tski259
Vì viết vội nên chưa xuất Text.
Đây là code

Filename: 158340_cs.lsp
Tác giả: lenhatanh
Bài viết gốc: 157756
Tên lệnh: do-cososa
Vẽ cột so sánh cho MCN địa hình
Em nhờ các Bác chỉnh sửa giúp Lisp vẽ cột so sánh cho các mặt cắt ngang địa hình...
link đến file CAD cho dễ hiểu: http://www.cadviet.com/upfiles/3/drawing4.dwg

Filename: 157756_do-cososa.lsp
Tác giả: hochoaivandot
Bài viết gốc: 158201
Tên lệnh: l1 l2
Biến hệ thống trong CAD
1. Tên biến : OSMODE
2. Chức năng :
- Help : Sets running object snaps
- Thiết lập chế độ snap
3. Ví dụ :
Gọi lệnh osnap. Chọn Clear All để xóa hết các chế độ osnap.
http://www.cadviet.com/upfiles/3/osnon.png
Gọi lệnh : (getvar “osmode”), kết quảCác giá trị của OSmode :


Filename: 158201_l1_l2.lsp
Tác giả: ketxu
Bài viết gốc: 157661
Tên lệnh: bdt
Tính diện tích HCN bằng cách đo 2 cạnh


- Xuất diện tích - Đánh số thứ tự - Xuất bảng thống kê diện tích ra màn hình


Filename: 157661_bdt.lsp
Tác giả: Nguyen Hoanh
Bài viết gốc: 15767
Tên lệnh: pgp2lsp lenhtat
cánh lưu lại các phím tắt AutoCAD

bạn dùng lệnh pgp2lsp sau đây để convert file pgp hiện hành của bạn thành 1 file lisp. Sau đó copy file lisp này sang máy khác rồi appload lên rồi dùng.

Filename: 15767_pgp2lsp_lenhtat.lsp
Tác giả: Thaistreetz
Bài viết gốc: 157742
Tên lệnh: rv
lisp đổi chiều đường polyline
bạn copy đoạn này dán vào đít của code trên. Dùng lệnh RV

Filename: 157742_rv.lsp
Tác giả: ketxu
Bài viết gốc: 157251
Tên lệnh: 2
Đánh số đoạn thẳng

- Đánh số thứ tự đoạn thẳng (bằng ATT Block) theo quy luật chiều dài. Các bạn vào bài viết gốc để biết thêm yêu cầu


Filename: 157251_2.lsp
Tác giả: duy782006
Bài viết gốc: 157460
Tên lệnh: rdt dtd rt rtd
-Tên lệnh: RDT
-Rải đối tượng theo đường dẩn.
-Tương tự DIVIDE và MEASURE nhưng Áp dụng cho nhóm đối tượng và chọn được đoạn giới hạn rải

Filename: 157460_rdt_dtd_rt_rtd.lsp
Tác giả: Nguyen Hoanh
Bài viết gốc: 15656
Tên lệnh: m2c
Lisp move text vào chính giữa một rectang

lệnh là M2C (move to center) move đối tượng bất kỳ vào chính giữa đối tượng bất kỳ khác.:


Filename: 15656_m2c.lsp
Tác giả: phamthanhbinh
Bài viết gốc: 156401
Tên lệnh: td1
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Hề hề hề,
Vậy là bạn sắp thành lisper rồi đó. Ráng lên chút xíu nữa là tới thiên đường thôi mà.
Hề hề hề,...
Bạn xài cái này coi có ưng cái bụng không hè???
Hãy so sánh với cái bạn đã sửa để biết mình đã làm gì và từ đó có thêm kinh nghiệm sửa lisp theo ý mình và trở thành lisper hỉ...

Filename: 156401_td1.lsp
Tác giả: phamthanhbinh
Bài viết gốc: 156284
Tên lệnh: mkatb
viết lisp đánh số các đọan thẳng?

Hề hề hề,
Bạn thật là ?????????
Mình đã sửa theo ý bạn song mình sẽ không chịu trách nhiệm sửa nữa nếu như trên bản vẽ của bạn có sẵn một block tên test mà không đúng với cái block thuộc tính bạn yêu cầu. Khi đó nếu bạn muốn sửa thì hãy tự sửa nhé vì mình vẫn để các dòng code cũ lại chỉ vô hiệu hóa chúng mà thôi.
Hy vọng bạn sẽ không còn thắc mắc nữa.......
>>

Hề hề hề,
Bạn thật là ?????????
Mình đã sửa theo ý bạn song mình sẽ không chịu trách nhiệm sửa nữa nếu như trên bản vẽ của bạn có sẵn một block tên test mà không đúng với cái block thuộc tính bạn yêu cầu. Khi đó nếu bạn muốn sửa thì hãy tự sửa nhé vì mình vẫn để các dòng code cũ lại chỉ vô hiệu hóa chúng mà thôi.
Hy vọng bạn sẽ không còn thắc mắc nữa....

<<

Filename: 156284_mkatb.lsp
Tác giả: pdle
Bài viết gốc: 156130
Tên lệnh: xy
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Của anh đây:

Filename: 156130_xy.lsp

Trang 30/330

30