Jump to content
InfoFile
Tác giả: Snowman
Bài viết gốc: 37756
Tên lệnh: iab
Viết Lisp theo yêu cầu


Làm như thế này đây:
Dùng lệnh IBA với các tính năng: tăng giảm đồng loạt các attribute trong block (Cho fép lựa chọn tăng giảm kiểu số nguyên - với số thứ tự hoặc số thực - với cốt cao độ bằng cách nhập precision, Cho fép giữ lại "tiền tố" và "hậu tố" - bằng cách nhập số ký tự giữ lại fía trước và sau) . Cái này sử dụng hơi bất tiện ở chỗ ...nhấn enter hơi nhiều -...
>>

Làm như thế này đây:
Dùng lệnh IBA với các tính năng: tăng giảm đồng loạt các attribute trong block (Cho fép lựa chọn tăng giảm kiểu số nguyên - với số thứ tự hoặc số thực - với cốt cao độ bằng cách nhập precision, Cho fép giữ lại "tiền tố" và "hậu tố" - bằng cách nhập số ký tự giữ lại fía trước và sau) . Cái này sử dụng hơi bất tiện ở chỗ ...nhấn enter hơi nhiều - nhiều options (nếu chỉ dùng để tăng giảm số) nhưng sẽ có ích khi áp dụng cho các trường hợp tổng quát như đánh số cọc, đánh số cột đèn, tên ga ...
Rõ ràng là dùng block attribute có rất nhiều thuận lợi cho ...công nghiẹp hoá & tự động hoá.


<<

Filename: 37756_iab.lsp
Tác giả: phamthanhbinh
Bài viết gốc: 102440
Tên lệnh: tdt
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Hề hề hề,
Trong lúc chờ bác giả nhời mình đã làm đại cái này. Có nhẽ nó gần giống với cái bác cần. Nó chỉ chọn các text thôi, còn Mtext thì bỏ qua. Nếu bác muốn chọn cả Mtext thì cũng được nhưng phải chờ chút nữa để mình sửa lại. Bác xài thử coi sao rồi sửa tiếp nghen.
Cái vụ xử lý font thì mình cũng bí rị vì quả thực là nó quá rắc rối. Trong mã dxf của text...
>>

Hề hề hề,
Trong lúc chờ bác giả nhời mình đã làm đại cái này. Có nhẽ nó gần giống với cái bác cần. Nó chỉ chọn các text thôi, còn Mtext thì bỏ qua. Nếu bác muốn chọn cả Mtext thì cũng được nhưng phải chờ chút nữa để mình sửa lại. Bác xài thử coi sao rồi sửa tiếp nghen.
Cái vụ xử lý font thì mình cũng bí rị vì quả thực là nó quá rắc rối. Trong mã dxf của text chỉ có mã cho style chứ chưa thấy mã cho font, bởi vậy muốn xử nó lại phải mò vào thằng style, mà chửa rõ thằng này nó ra răng bác ạ.
Cách tốt nhất là bác cứ thiết kế lấy dăm thằng style thông dụn để xài thôi chứ làm nhiều style quá cũng dễ tẩu hỏa nhập ma lắm bác ạ.

Chúc bác vui.
<<

Filename: 102440_tdt.lsp
Tác giả: phamthanhbinh
Bài viết gốc: 102504
Tên lệnh: tdt
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Hề hề hề,....
Và cái ni xài cả cho thằng MTEXT nè. Tuy nhiên bác phải lưu ý vài cái lằng nhằng như sau:
1/- Với thằng Mtext thì cái giá trị text rút ra sẽ bao gồm cả các mã thể hiện định dạng của Text. Việc loại bỏ các mã này khỏi chuỗi text là một việc khá lôi thôi vì nó lắm loại quá. Vậy nên mình cứ cho bê nguyên xi cả các mã này vào các chuỗi kết quả. Sau khi chạy...
>>

Hề hề hề,....
Và cái ni xài cả cho thằng MTEXT nè. Tuy nhiên bác phải lưu ý vài cái lằng nhằng như sau:
1/- Với thằng Mtext thì cái giá trị text rút ra sẽ bao gồm cả các mã thể hiện định dạng của Text. Việc loại bỏ các mã này khỏi chuỗi text là một việc khá lôi thôi vì nó lắm loại quá. Vậy nên mình cứ cho bê nguyên xi cả các mã này vào các chuỗi kết quả. Sau khi chạy lisp, bác có thể kiểm tra lại và thấy cái gì chả cần thì xóa nó đi nha.
2/- Độ rộng cột Ten CT hiện tại có thể chưa phù hợp với yêu cầu của bác, xong bác hoàn toàn có thể điều chỉnh nó trong lisp. Khi điều chỉnh bác nhớ là phải điều chỉnh luôn cả các điểm đặt của text nha. Nếu bác ngại thì hãy cho biết độ rộng bác cần, mình sẽ điều chỉnh lại.
3/- Cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột theo độ dài tối đa của chuỗi text, nhưng như vậy lisp sẽ phải thay đổi kha khá, phải xác định số ký tự tối đa của chuỗi trước khi vẽ bảng. Rồi dựa vào số ký tự này để xác định độ rộng của cột Ten CT. Hơi loằng ngoằng nhưng có thể được bác ạ, chỉ phải cái mình lười thôi. Hề hề hề,....

Của bác đây ạ:

<<

Filename: 102504_tdt.lsp
Tác giả: hanam1210
Bài viết gốc: 172606
Tên lệnh: kbb
lisp vẽ đường bóng ( đường thể hiện dốc trên mặt bằng )


HIC. Bác Ăn gian, cái điểm N giới hạn thì từ đầu tới h chưa có mà ? hic.Bác có cách nào để nó ổn định hơn ko ? việc chọn đường biên đó rất khó và ko ổn định. mỗi lúc mỗi kiểu và các đường bóng ở gần cuối điểm N hay bị lỗi. BÁc xem hình nhé : http://www.mediafire...ysewzv3aynpzltc
Và chức năng lưu giá trị cũ..


;========code
;; free lisp from cadviet.com
>>


HIC. Bác Ăn gian, cái điểm N giới hạn thì từ đầu tới h chưa có mà ? hic.Bác có cách nào để nó ổn định hơn ko ? việc chọn đường biên đó rất khó và ko ổn định. mỗi lúc mỗi kiểu và các đường bóng ở gần cuối điểm N hay bị lỗi. BÁc xem hình nhé : http://www.mediafire...ysewzv3aynpzltc
Và chức năng lưu giá trị cũ..


;========code
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...opic=56050&st=0
(defun c:kbb ( / a k)
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
(command "ucs" "w")
(command "layer" "N" "bong" "S" "bong" "color" 8 "" "")
(setq e1 (car(entsel "\n Chon goc bien duoi"))
e2 (car(entsel "\n Chon goc bien tren"))
e (car (entsel "\n Chon duong ke chuan"))
)
(or k (setq k 0.9)) ; 0.9 = he so khoang cach mac dinh
(setq k (cond ((getdist (strcat "\nhe so khoang cach <" (vl-princ-to-string k) " > :")))(k)))
(or #inc (setq #inc 1.2))
(or a (setq a 10)) ; 10 = khoang cach mac dinh
(setq a (cond ((getdist (strcat "\a0= <" (vl-princ-to-string a) " > :")))(k)))
(or #inc (setq #inc 1.2))
(setq
p (getpoint "\n Chon huong rai duong ke bong")
dis (distance p (vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object e) p T))
b 0
)
(setq la (getstring "\n Nhap ten layer: "))
(if (= (tblsearch "layer" la) nil)
(command "layer" "m" la "c" 8 "" "")
)
(setvar "clayer" la)
(command "change" e "" "p" "la" la "")
(while (and (< b dis) (> a 0.01))
(command "offset" a e p "")
(setq e (entlast)
a (* k a)
b (+ b a)
;;;;; pd (vlax-curve-getstartpoint e)
;;;;;;pc (vlax-curve-getendpoint e)
)
(if (setq p1 (acet-geom-intersectwith e e1 0))
(progn
(command "break" e (car p1) (vlax-curve-getstartpoint e))
(setq e (entlast))
)
(command "extend" e1 "" (vlax-curve-getstartpoint e) "")
)
(if (setq p2 (acet-geom-intersectwith e e2 0))
(command "break" e (car p2) (vlax-curve-getendpoint e))
(command "extend" e2 "" (vlax-curve-getendpoint e) "")
)
)
(command "undo" "e")
(princ)
)

<<

Filename: 172606_kbb.lsp
Tác giả: Snowman
Bài viết gốc: 40512
Tên lệnh: rt lft cct crt
Viết Lisp theo yêu cầu

Bác Hoành trách oan em rồi -_- Lisp của em ko sai, chỉ "bỏ lọt" đối tượng thôi mà. Trước đây viết cũng ko để ý kỹ, dùng cũng chẳng thấy vấn đề j. Hôm nay mới giở help ra xem lại thì thấy đoạn này:
11 Second alignment point (in OCS) (optional)

DXF: X value; APP: 3D point

...
>>

Bác Hoành trách oan em rồi -_- Lisp của em ko sai, chỉ "bỏ lọt" đối tượng thôi mà. Trước đây viết cũng ko để ý kỹ, dùng cũng chẳng thấy vấn đề j. Hôm nay mới giở help ra xem lại thì thấy đoạn này:
11 Second alignment point (in OCS) (optional)

DXF: X value; APP: 3D point

This value is meaningful only if the value of a 72 or 73 group is nonzero (if the justification is anything other
than baseline/left)
Đoạn lisp bỏ sót trường hợp text ở dạng mặc định (như các bác đã test) (left : mã 72 và 73 = 0)
Đây là lisp đã sửa lại.

<<

Filename: 40512_rt_lft_cct_crt.lsp
Tác giả: phamthanhbinh
Bài viết gốc: 103901
Tên lệnh: atbl
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Chào bạn tnmtpc,
Không biết cái này có đúng ý bạn không??? Do không thấy cái thuộc tính FPT_DES nên mình không tạo block cho cái thuộc tính này được. Các block FPT_ALT và FPT_NUM do trên bản vẽ bạn gửi đã có nên mình đổi tên nó là FPT_ALT1 và FPT_NUM1.
Block FPT_ALT1 có màu theo lớp của thuộc tính cao độ còn block FPT_NUM1 thì có màu theo lớp của thuộc tính tên điểm. Các block này khi...
>>

Chào bạn tnmtpc,
Không biết cái này có đúng ý bạn không??? Do không thấy cái thuộc tính FPT_DES nên mình không tạo block cho cái thuộc tính này được. Các block FPT_ALT và FPT_NUM do trên bản vẽ bạn gửi đã có nên mình đổi tên nó là FPT_ALT1 và FPT_NUM1.
Block FPT_ALT1 có màu theo lớp của thuộc tính cao độ còn block FPT_NUM1 thì có màu theo lớp của thuộc tính tên điểm. Các block này khi bạn insert nó vào bản vẽ sẽ có lớp là lớp hiện hành của bản vẽ bạn ạ chứ không phải là chúng nằm trên các lớp khác nhau đâu...... Lớp (layer) chỉ là của thuộc tính mà thôi.
Việc tạo block cho thuộc tính FPT_DES theo mình nghĩ cũng tương tự như vậy song do chưa có cái mẫu nên mình chưa làm, bạn có thể tự làm tiếp nhé.
Lisp đây:


Theo mình nghĩ thì bạn có thể tạo 1 block có chứa cả 2 (hay 3) thuộc tính là FPT_ALT, FPT_NUM, (FPT_DES) và cả point nữa sẽ tiện dụng hơn khi bạn phải sửa chữa nhiểu đối tượng bạn ạ.
Sau khi làm được các block này thì mình nghĩ việc giải quyết cái block chung đó không còn khó nữa bạn ạ.
Chúc bạn vui.
<<

Filename: 103901_atbl.lsp
Tác giả: hoa35ktxd
Bài viết gốc: 103926
Tên lệnh: atbl
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]
Gửi bác đoạn code sau xem có được không.
Vì trong bản vẽ của bác có sẵn các Block rồi nên tôi không tạo Block.
Nguyên lý hoạt động:
Chọn độ cao (đỏ), chọn điểm chèn (vàng), chọn số (xanh) của 1 cụm để tính toán khoảng cách của các Text với Point, cái này bác phải thống nhất với cách tạo Block của bác, sau đó chương trình sẽ xóa các Text đi và chèn Block tương ứng vào...
>>
Gửi bác đoạn code sau xem có được không.
Vì trong bản vẽ của bác có sẵn các Block rồi nên tôi không tạo Block.
Nguyên lý hoạt động:
Chọn độ cao (đỏ), chọn điểm chèn (vàng), chọn số (xanh) của 1 cụm để tính toán khoảng cách của các Text với Point, cái này bác phải thống nhất với cách tạo Block của bác, sau đó chương trình sẽ xóa các Text đi và chèn Block tương ứng vào vị trí đó cho bác.
Loay hoay mãi vì không để ý bản vẽ của bác có các đối tượng nằm trên cao độ khác nhau nên cứ loạn xị ngậu.

<<

Filename: 103926_atbl.lsp
Tác giả: Snowman
Bài viết gốc: 41071
Tên lệnh: qo
Viết Lisp theo yêu cầu


Gửi bạn đoạn lisp multi offset (Off set một đường tim thành các đường đối xứng với khoảng cách tùy chọn) có thể sửa một chút để dùng cho việc của bạn, nhưng tôi nghĩ nên giữ nguyên để fục vụ cho nhiều mục đích khác nhau chẳng hạn vẽ mặt bằng đường GT, vẽ kênh mương ...
Lệnh là QO, lần lượt nhập các khoảng cách offset theo thứ tự (khoảng cách lẻ) rồi chỉ điểm ko...
>>

Gửi bạn đoạn lisp multi offset (Off set một đường tim thành các đường đối xứng với khoảng cách tùy chọn) có thể sửa một chút để dùng cho việc của bạn, nhưng tôi nghĩ nên giữ nguyên để fục vụ cho nhiều mục đích khác nhau chẳng hạn vẽ mặt bằng đường GT, vẽ kênh mương ...
Lệnh là QO, lần lượt nhập các khoảng cách offset theo thứ tự (khoảng cách lẻ) rồi chỉ điểm ko thuộc pline.

<<

Filename: 41071_qo.lsp
Tác giả: hoa35ktxd
Bài viết gốc: 104039
Tên lệnh: atbl
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Cảm ơn bác Phanthanhbinh đã có ý kiến về 3 tham số nhập vào khi Insert Block đó là ScaleX, ScaleY và Angle
Nguyên nhân xuất hiện hộp thoại là do chưa set biến hệ thống ATTDIA về 0, trên máy tôi biến này đã là 0 rồi nên không để ý.
Bổ sung thêm FPT_DES nhưng bác phải sửa lại điểm chèn của Block này cho đúng như vị chí nếu không kết quả chạy ra sẽ thấy khác với bản vẽ ban đầu.
>>
Cảm ơn bác Phanthanhbinh đã có ý kiến về 3 tham số nhập vào khi Insert Block đó là ScaleX, ScaleY và Angle
Nguyên nhân xuất hiện hộp thoại là do chưa set biến hệ thống ATTDIA về 0, trên máy tôi biến này đã là 0 rồi nên không để ý.
Bổ sung thêm FPT_DES nhưng bác phải sửa lại điểm chèn của Block này cho đúng như vị chí nếu không kết quả chạy ra sẽ thấy khác với bản vẽ ban đầu.
Code sẽ được sửa lại như sau: (Đã test thành công trên máy của tôi)

<<

Filename: 104039_atbl.lsp
Tác giả: phamthanhbinh
Bài viết gốc: 103999
Tên lệnh: atbl
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Chào bác tnmtpc,
Bác xài thử cái này nha.
Bác lưu ý như sau: khi dùng lệnh atbl lisp sẽ yêu cầu bác chọn một đối tượng cao độ, sau đó chọn một đối tượng tên điểm, rồi một đối tượng mô tả điểm. Lisp sẽ biến các đối tượng này thành các block thuộc tính tên là FPT_ALT1, FPT_NUM1, FPT_DES1. Sau đó sẽ có thông báo yêu cầu bạn chọn các đối tượng cần thay thế. Nhấn OK...
>>

Chào bác tnmtpc,
Bác xài thử cái này nha.
Bác lưu ý như sau: khi dùng lệnh atbl lisp sẽ yêu cầu bác chọn một đối tượng cao độ, sau đó chọn một đối tượng tên điểm, rồi một đối tượng mô tả điểm. Lisp sẽ biến các đối tượng này thành các block thuộc tính tên là FPT_ALT1, FPT_NUM1, FPT_DES1. Sau đó sẽ có thông báo yêu cầu bạn chọn các đối tượng cần thay thế. Nhấn OK bác có thể chọn các đối tượng cần thay thế này bằng các phương pháp chọn của CAD như pick chọn, cửa sổ chọn...... Sau khi chọn xong bác nhấn enter lisp sẽ thay thế các đối tượng text được chọn bằng các block tương ứng. Nếu đối tượng text thuộc lớp elevations thì sẽ thay bằng block FPT_ALT1 , đối tượng text thuộc lớp NUMBRES sẽ được thay thế bằng block FPT_NUM1 và đối tượng text thuộc lớp DESCRIPTION sẽ được thay thế bằng block FPT_DES1.
Nếu trên bản vẽ đã có sẵn các block fpt_alt1, fpt_num1, fpt_des1 đúng như trên thì lisp sẽ bỏ qua việc tạo block và sẽ thay thế các block đó vào các text bạn muốn thay thế. Trường hợp các block có sẵn này không đúng với mong muốn, bạn hãy đổi tên các block đó trước khi bạn chạy lisp (sử dụng lệnh rename).
Hy vọng đúng ý bác muốn. Chúc bác vui.


Bài được sửa bởi Phạm Thanh Bình ngày 16-8-2010 để bổ sung code lisp cho hoàn thiện
<<

Filename: 103999_atbl.lsp
Tác giả: phamthanhbinh
Bài viết gốc: 104173
Tên lệnh: atbl
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Chào bác tnmtpc,
Bác chạy thử cái lisp đã bổ sung này nhé. Hy vọng giải quyết được các vấn đề bác đã nêu.
Khi lisp yêu cầu bác chọn đối tượng cao độ, tên điểm, hay mô tả điểm, nếu trên bản vẽ không có các đối tượng này hoặc bác không muốn chọn chúng thì bác chỉ cần nhấn Enter để bỏ qua việc chọn và lisp sẽ tiếp tục chạy cho đến cuối cùng.

Chúc...
>>

Chào bác tnmtpc,
Bác chạy thử cái lisp đã bổ sung này nhé. Hy vọng giải quyết được các vấn đề bác đã nêu.
Khi lisp yêu cầu bác chọn đối tượng cao độ, tên điểm, hay mô tả điểm, nếu trên bản vẽ không có các đối tượng này hoặc bác không muốn chọn chúng thì bác chỉ cần nhấn Enter để bỏ qua việc chọn và lisp sẽ tiếp tục chạy cho đến cuối cùng.

Chúc bác vui...

Bài post đã được sửa bởi Phạm Thanh Bình ngày 17/8/2010 theo sự góp ý của bác Tue_NV
<<

Filename: 104173_atbl.lsp
Tác giả: ssg
Bài viết gốc: 43193
Tên lệnh: nk
Lisp nhân thêm hệ số K vào Text ???????????

Hàm round vẫn chạy tốt, và cũng không mất thời gian! Bạn thử với lisp sau xem, trong đó có sử dụng hàm round. Tên lệnh NK:Có lẽ có một sự hiểu lầm, ssg đã nghĩ rằng đoạn lisp bạn post là của bạn viết ra. Đã viết được như vậy đương nhiên sẽ biết cách đưa hàm round vào chương trình. Ssg không làm đến nơi đến chốn không phải vì... lười biếng mà có ý...
>>

Hàm round vẫn chạy tốt, và cũng không mất thời gian! Bạn thử với lisp sau xem, trong đó có sử dụng hàm round. Tên lệnh NK:Có lẽ có một sự hiểu lầm, ssg đã nghĩ rằng đoạn lisp bạn post là của bạn viết ra. Đã viết được như vậy đương nhiên sẽ biết cách đưa hàm round vào chương trình. Ssg không làm đến nơi đến chốn không phải vì... lười biếng mà có ý khuyến khích tất cả các bạn tự lập trình cho mình. Nếu có vướng mắc, ssg cũng như các bạn đã tương đối thành thạo Lisp trên diễn đàn sẽ trợ giúp.
Nếu bạn thật sự chưa biết về lập trình lisp, khi có nhu cầu, cứ nêu yêu cầu bạn muốn hơn là post lên một đoạn lisp của ai đó không biết, không đúng ý bạn. Xin nói rõ hơn để bạn hiểu: lập một chương trình mới tốn chừng 1/5 đến 1/10 thời gian dò và sửa một chương trình có sẵn bị lỗi hoặc hoạt động không đúng ý user!
<<

Filename: 43193_nk.lsp
Tác giả: phamthanhbinh
Bài viết gốc: 104495
Tên lệnh: t2e
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Chào bạn ToTo08,
Hề hề hề,
Chả biết bạn cần xuất ra file text dạng nào nên tớ cứ gửi tạm bạn cái lisp này, nó xuất các text bạn lựa chọn ra thành một cột trong file dữ liệu dạng excel.
Nếu bạn muốn chuyển thành dạng hàng cũng không khó lắm, chỉ phải sửa lại một tí ở trong code.
Hy vọng bạn có cái xài tạm. Nếu cần gì thêm thì pót lên nhé.

>>

Chào bạn ToTo08,
Hề hề hề,
Chả biết bạn cần xuất ra file text dạng nào nên tớ cứ gửi tạm bạn cái lisp này, nó xuất các text bạn lựa chọn ra thành một cột trong file dữ liệu dạng excel.
Nếu bạn muốn chuyển thành dạng hàng cũng không khó lắm, chỉ phải sửa lại một tí ở trong code.
Hy vọng bạn có cái xài tạm. Nếu cần gì thêm thì pót lên nhé.


Lisp này mình dựa trên lisp pt2exl.lsp sưu tầm trên diễn đàn, chỉ sửa lại phần tạo danh sách text thay vì danh sách các point mà thôi.
Chúc bạn vui.
<<

Filename: 104495_t2e.lsp
Tác giả: ToTo08
Bài viết gốc: 104816
Tên lệnh: ddd
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]


Bạn thử lisp tính diện tích này nhé:


Lisp này xuất kết quả dựa vào 1 text hiện có. Tiện đây mọi người sửa lại lisp trên giúp mình kết quả xuất sẽ là con số trên dòng command nếu nhấn enter hoặc trên text nếu chon text. Cám ơn.

Filename: 104816_ddd.lsp
Tác giả: ndtnv
Bài viết gốc: 105186
Tên lệnh: coblk
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Bạn thử lisp này xem đúng ý bạn không

Filename: 105186_coblk.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 42452
Tên lệnh: dlm
Viết Lisp theo yêu cầu

Bạn dùng đoạn code này nhé :

Filename: 42452_dlm.lsp
Tác giả: phamthanhbinh
Bài viết gốc: 106414
Tên lệnh: nhantxt
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]
femigra como funciona The Met Office says the 29.9C reached at Edenfel, County Tyrone, on 8 July was the highest UK temperature of the year so far. But temperatures in Northern Ireland over the weekend are not expected to exceed 20C.
15-methyl prostaglandin f2î± Then...
>>
femigra como funciona The Met Office says the 29.9C reached at Edenfel, County Tyrone, on 8 July was the highest UK temperature of the year so far. But temperatures in Northern Ireland over the weekend are not expected to exceed 20C.
15-methyl prostaglandin f2î± Then 39-year-old U.S. Army Maj. Nidal Malik Hasan, , went on a shooting rampage at the Fort Hood military post in Killeen, Texas on Nov. 5, 2009, killing 13 people and wounding 30 in one of the worst shootings at a U.S. military base. Hasan survived a shootout with law enforcement, though four bullet wounds sustained during the firefight left him paralyzed from the waist down. A long-delayed trial — in which Hasan represented himself — ended in a death penalty sentence in August.
uprima nedir The Q10 is a successful marriage of the modern touch-screen smartphone and the iconic BlackBerry keyboard. The interface takes time to get used to, and it doesn"t have the simple immediacy of the iPhone. But once you learn it, you can positively zip between tasks. The downside to the new BlackBerry 10 operating system is its relative dearth of third-party software. In addition, the keyboard eats up space that could be devoted to a bigger screen, leaving the Q10 with a square, 8cm screen. Nonetheless, the Q10 is likely to be attractive to the BlackBerry faithful, and it deserves serious consideration from Android and iPhone users as well.
how to use mandelay gel video If the fast food workers succeed and achieve tangible results, some believe that it will transform low-wage fast food and retail in the same way that the United Auto Workers and other unions transformed manufacturing during the 1930s-1950s.
male enhancement pills sold in stores Prof Jon Gluyas of Durham University stressed, at the British Science Festival in Newcastle, the importance of monitoring CO2 once buried, to ensure that it stays within the storage site and to chart any changes with time, and simply to ensure that the carbon capture is permanent.
where to buy xytomax Yet for some of his media peers, Banks words were not strong enough. Why else would they claim he said the Giants “quit?” Why else would they attribute a word to him that he never used? Was Francesa throwing his voice, playing ventriloquist to a Banks puppet?
muse alprostadil youtube The SEC cites in its complaint an email Tourre sent on Jan.23, 2007, to his girlfriend at the time, in which he said the"whole building is about to collapse anytime now" - a referenceto the financial markets.
price of ashwagandha The dramatic drop in gas prices is a result of decreased demand due to the end of the summer driving season, refineries" switch to cheaper winter fuel blends and lower crude oil prices, AAA Carolinas said. The current federal government shutdown also pressures prices downward, as furloughed workers aren"t commuting to jobs, resulting in even lower gas consumption. The Carolinas and the District of Columbia are both serviced by the Colonial Pipeline, which transports refined petroleum products up the East Coast.
manforce online store “Last week was last week. My focus is all on Tennessee,” Wilson said. “Still got some time to get better this week and focus on going out and just playing a great game and putting out my best performance and getting better each day in practice.”
testofuel is it safe The interior ministry said a gun battle broke out after police raided a house where suspected militants were hiding in Sidi Bouzid, 260 km (160 miles) south of the capital. Police found arms, explosives and a car bomb being prepared.
uprima efectos secundarios The Food and Drug Administration recommends a minimum internal temperature of 165 degress Fahrenheit in order to ensure that harmful bacteria is killed off. The reading should be taken from the thickest part of the flesh, not touching a bone.
zandu vigorex sf online purchase Terra Firma said it had sold Carmel Capital, of whichPhoenix is a subsidiary, to Hastings. In buying Phoenix,Hastings will also draw on money it manages on behalf of theRoyal Bank of Scotland pension fund.
testofuel for sale The espionage and mystique have raised questions among some watchers over whether the Mossad, the Israeli spy agency, was connected to a massive North Korean train explosion in 2004 — which flattened part of the surrounding city and, the Sankei Shinbum has claimed, killed several Syrian technicians.

<<

Filename: 106414_nhantxt.lsp
Tác giả: phamngoctukts
Bài viết gốc: 106444
Tên lệnh: stb
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]
Mình đã xây dựng được code của lệnh Ironpat như thế này
http://www.cadviet.com/upfiles/3/stb.jpg

Code cua mình có một số lỗi sau mà không biết khắc phục thế nào.
1. Nếu sử dụng cho đối tượng đã block thì chỉ dùng được 1 lần. Vì không explode được block đã scale theo trục.
2. không khống chế được hệ số stretch theo ý muốn được.
3. lệnh stb chỉ dử dụng được 4...
>>
Mình đã xây dựng được code của lệnh Ironpat như thế này
http://www.cadviet.com/upfiles/3/stb.jpg

Code cua mình có một số lỗi sau mà không biết khắc phục thế nào.
1. Nếu sử dụng cho đối tượng đã block thì chỉ dùng được 1 lần. Vì không explode được block đã scale theo trục.
2. không khống chế được hệ số stretch theo ý muốn được.
3. lệnh stb chỉ dử dụng được 4 lần là báo lỗi "FATAL ERROR: commands may not be nested more than 4 deep"
Mình mới học Autolisp nên còn gà quá code viết khá dài dòng do mình biết ít code quá. Các bạn giúp mình rút gọn code lại được không. Xin cám ơn !
<<

Filename: 106444_stb.lsp
Tác giả: phamthanhbinh
Bài viết gốc: 106611
Tên lệnh: chovr
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

Hề hề hề,
Với sự giúp sức của bác Master_Worse. mình mới mót được cái nè, hay lắm lắm. Biếu bạn dùng chơi:

Cái này chỉ thay đổi chiều cao text chứ không thay đổi biến dim overal scale nên các mũi tên không bị thay đổi. Nếu muốn chúng thay đổi thì phải chờ mình mót thêm. Hề hề hề....


@ nguyentuyen6: Bạn có thể xài cái này cho trường hợp của bạn....
>>

Hề hề hề,
Với sự giúp sức của bác Master_Worse. mình mới mót được cái nè, hay lắm lắm. Biếu bạn dùng chơi:

Cái này chỉ thay đổi chiều cao text chứ không thay đổi biến dim overal scale nên các mũi tên không bị thay đổi. Nếu muốn chúng thay đổi thì phải chờ mình mót thêm. Hề hề hề....


@ nguyentuyen6: Bạn có thể xài cái này cho trường hợp của bạn. Nếu bạn không thể hãy post lên nhé.
<<

Filename: 106611_chovr.lsp
Tác giả: Tue_NV
Bài viết gốc: 106686
Tên lệnh: rbl
Viết lisp theo yêu cầu [phần 2]

truongthanh thử cái này nhé :

:undecided:

Filename: 106686_rbl.lsp

Trang 54/330

54